NAPOMENA

Poštovani putnici, zbog novonastale situacije oko virusa COVID-19, pre kupovine novih Ili promene postojećih karata dobro se informišite o uslovima za ulazak u zemlju u koju putujete. Aviotag neće snositi odgovornost ukoliko ne ispunjavate uslove da budete primljeni na let.

Putnik je dužan da pribavi neophodna putna dokumenta i vize i da se pridržava zakona, propisa, uredbi, uslova i pravila putovanja zemalja do/iz kojih putuje i kroz koje tranzitira. Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje putnik pretrpi ukoliko ne pribavi odgovarajuća dokumenta ili vize i ukoliko se ne pridržava pomenutih zakona, propisa, uredbi, zahteva, uslova, pravila i uputstva.
Avio karta je ugovor između putnika i agencije gde je putnik saglasan i upoznat je sa svim pravilima avio prevoznika, kao i pravilima agencije AvioTag i saglasan je sa tačnošću svih podataka na avio karti. Agencija AvioTag ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko je putnik vraćen ili nije pušten na let zbog pandemije Covid-19.


www.aviotag.com - USLOVI KORIŠĆENJA

Portal Aviotag.com je internet portal za prodaju avio karata, AvioTag D.O.O. ul. Cara Dušana 37, 18000 Niš PIB 111817041 MB 21545708. Prilikom pravljenja rezervacija avio karte Ugovor o putovanju sklapate sa Avio Kompanijom, dok je portal aviotag.com posrednik. Aviotag.com je posrednik u prodaji avio karata, sa kompanijama sa kojima ima ugovor o medjusobnoj saradnji. Uslovi portala se odnose na posredničku delatnost Aviotag.com. Potvrdom završi rezervaciju i označavanjem kvadratića prihvatam uslove agencije, slažete se sa sledećim uslovima: Avio karta je dokumet neprenosiv na drugu osobu.Segmenti (kuponi) leta moraju biti iskorišćeni po redosledu navedenom na planu putovanja avio karte.Kod svake avio karte važe posebna pravila avio prevoznika.Poštuju se uslovi tarife prevoznika koja je važila na dan kupovine avio karte.REZERVACIJA I OPIS NAČINA ISPORUKE AVIO KARTE

Rezervacije pod posredovanjem portala www.aviotag.com podrazumevaju rezervacije koje su napravljene:

– online direktno na sajtu
– slanjem zahteva putem email-a info@aviotag.com
​– pozivajući naš Call centar +38162559966
​​– kotaktom putem Vibera i WhatsApp-a

Nalog za vršenje rezervacije putem sva tri slučaja obavezuje korisnika. Rezervacije koje se ne vrše putem sajta www.aviotag.com mogu imati razliku u ceni. Ukoliko vršite rezervaciju avio karata online na www.aviotag.com na Koraku 2. Isporuka i plaćanje (poslednji korak) odlučujete se kako želite da platite svoje avio karte:

 1. Samo rezervacija, plaćanje istoga dana.
  Nakon uradjene rezervacije na email dobićete potvrdu rezervacije sa instrukcijama za uplatu. Nakon uplate avio karte preko računa Banke (troškovi provizije Banke idu na Vaš teret) elektronska karta će Vam biti poslata na email istoga dana kada je izvršeno plaćanje.
 2. Elektronska avio karta, plaćanje odmah platnim karticama. Elektronska karta će biti izdata i poslata emailom kada se izvrši rezervacija i naplata. Nakon obavljene rezervacije i izbora plaćanja Visa, MasterCard ili American Express karticom bićete preusmereni na sigurnosnu stranicu Banca Intesa gde ćete obaviti plaćanje. Kada je transakcija uspešno završena na email će vam stići elektronska karta do kraja dana kada je obavljena online kupovina.
 3. Plaćanje preko računa firme. Potrebno je popuniti podatke firme kako bismo Vam poslali predračun. Nakon uplate avio karta će Vam biti poslata na email koji ste naveli prilikom rezervacije do kraja radnog dana. Plaćanje je istoga dana kada je rezervacija uradjena. Avio karte se kupuju istoga dana. Cena je garantovana samo na dan uradjene rezervacije.

 

Ukoliko ste izvršili plaćanje nakon 16h/vikendom/praznikom ili želite da ubrzate proces izdavanja karte obavezno nam pošaljite potvrdu o izvršenoj uplati na email info@aviotag.com ili pošaljite sliku potvrde na Viber/Whatsapp broj +38162559966.

 

Ukoliko putnik napravi duple rezervacije svojih rezervacija na više portala ili turističkih agencija, ­ avio kompanije imaju pravo da sve napravljene rezervacije putnika otkažu. Molimo putnike da iz tih razloga prave samo po jednu rezervaciju avio karata. Ukoliko putnik želi da mu agent portala aviotag.com  napravi rezervaciju avio karata, potrebno je da dostavi email adresu gde bismo mogli da mu posaljemo potvrdu uradjenih rezervacija avio karata, uslove i rok plaćanja istih. Uplatom avio karata putnik potvrdjuje ispravnost istih. Svojom uplatom potvrdjuje ispravnost podataka na karti. Za sve informacije date usmenim putem ne snosimo odgovornost. Validne su isključivo informacije koje su date pismenim putem. Prilikom uplate avio karata  potvrdjujete validnost podataka u rezervaciji.

Nakon evidentiranja Vaše uplate na mail će vam biti poslata elektrosnka karta. Ukoliko karta ne stigne na Vaš email istog dana kada ste izvršili uplatu u obavezi ste do 19:00h da obavestite trgovca emailom ili pozivom korisničkog centra +38162559966 da niste primili elektronsku kartu. Ukoliko to ne učinite, već sutra može da se desi da avio kompanija otkaže vašu rezervaciju ili promeni cenu, pa je neophodno izvršiti doplatu.PROVERA REZERVACIJE

Kupac je u obavezi, pre bilo kog načina plaćanja, da proveri rezervaciju karte koja mu je stigla na email (imena i prezimena putnika, datum i vreme leta kao i destinaciju itd.) i tek nakon toga izvrši uplatu po instrukcijama koje su dostavljene za uplatu. Ukoliko se primeti bilo koja nepravilnost ili greška, kupac je u obavezi da odmah reaguje kako bi se greška odmah ispravila. Ukoliko se greška primeti nakon izdavanja karte, sve troškove izmena kupac snosi o sopstvenom trošku. Ukoliko kupac izvrši uplatu bez ikakve napomene o grešci smatra se da je saglasan sa svim podacima u rezervaciji i da su ti podaci tačni, karte sa takvim podacima se šalju korisniku na email. Glavni osnov za izdavanje avio karata je upisivanje šifre rezervacije u pozivu na broj prilikom uplate. Trgovac ne pravi pitanje da li putnik vrši uplatu kao fizičko lice ili neko vrši uplatu u njegovo ime. Portal aviotag.com ne može da garantuje da će ispravljanje greške na rezervaciji biti moguće bez dodatnih troškova , čak i ukoliko je putnik blagovremeno obavestio agenciju. Većina pružaoca usluga nakon uradjene rezervacije ne dozvoljava nikakve korekcije. Zakasnelo prijavljivanje grešaka ili nemogućnost njihove korekcije, ni u kom slučaju ne obezbedjuje pravo na odustajanje od ugovora.OBAVEŠTENJE O PROMENAMA I OTKAZIVANJU REZERVACIJE

Slanje svih obaveštanja o promenama/otkazivanju/rezervaciji i celokupna komunikacija između trgovca www.aviotag.com i kupca (posetioca sajta) obavlja se isključivo putem emaila koji je kupac ostavio prlikom rezervacije karte. Trgovac bez pisanog odgovora i obaveštenja od strane kupca ne preduzima nikakve mere na svoju ruku. Kupac je u obavezi da u najbržem vremenskom roku odgovori na upit trgovca. Email za komunikaciju od strane trgovca je info@aviotag.com. U slučaju bilo kakvih promena koje ima pružaoc usluge u vezi sa putovanjem korisnika (kašnjenje ili otkazivanje leta) portal aviotag.com će pokušati da kontaktira korisnika telefonom ili e­mailom. Portal www.aviotag.com ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju odlaganja, kašnjenja ili otkazivanja letova kompanija. Pružalac usluge propisuje uslove poslovanja za čije je poštovanje odgovoran korisnik, npr. uslova koje postavlja avio kompanija u vezi sa vremenom za check in, dozvoljenom kilažom prtljaga. Korisnik može da se informiše o ovim uslovima kod pružaoca usluge preko email-a info@aviotag.com.PLAĆANJE AVIO KARATA

PLAĆANJE IZ SRBIJE:

Uplatnicom/nalog za prenos preko računa,
Platnim karticama online (Visa, MasterCard i American Express),
Plaćanje je isključivo u domaćoj valuti - dinar.

Plaćanje uplatnicom ili nalogom za prenos (kao fizičko ili pravno lice)

Dužnik - Nalogodavac: UNESITE IME I PREZIME/ NAZIV FIRME
Svrha plaćanja: Kupovina karata
Primalac: AVIOTAG D.O.O.
Iznos: UNESITE UKUPNU SUMU ZA UPLATU
Račun poverioca - primaoca: 160-6000000038650-14
​Poziv na broj: UNESITE ŠIFRU REZERVACIJE ­ 

Nakon izvršenog plaćanja avio karte poslaćeno Vam na email elektronsku kartu i račun.

PLAĆANJE IZ INOSTRANSTVA:

Platnim karticama online (Visa,MasterCard i American Express )
Naplatu novca sa vaše kartice vrši avio kompanija i može se dogoditi:

 • da vaš tip kartice nije primenljiv za avio kompaniju kojom letite
 • da imate ugovor sa bankom o naplati u EUR (za strane kompanije)
 • da vam banka skine više ili manje novca zbog oscilacije kursa

ELEKTONSKA KARTA

Elektronska karta je ugovor o prevozu izmedju putnika i prevozica. Elektronska karta je neprenosiva. Ime i prezime putnika nije moguce zameniti. Putnik neće imati pravo na prevoz ukoliko ne pokaže lične isprave validne za putovanje i ukoliko na njegovo ime nije izdata važeća elektronska karta. Svaka avio karta važi za prevoz godinu dana od datuma početka putovanja ili ukoliko nijedan deo karte nije iskorišćen, od datuma njenog izdavanja, osim ukoliko drugačije nije navedeno u karti, uslovima prevoza ili propisima prevozioca.

REDOSLED KUPONA AVIO KARTE I NJIHOVA UPOTREBA

Kartu koju putnik kupi važi samo za prevoz koji je naveden na karti, od mesta polaska, preko svih planiranih mesta zaustavljanja, do konačnog odredišta. Cena avio karte koju je putnik platio zasniva se na odredjenim tarifama i odnosi se na prevoz koji je naveden na Avio Karti. Avio Karta neće biti uzeta u obzir i njena važnost će prestati ukoliko svi kuponi avio karte ne budu upotrebljeni po redosledu po kojem su dati u Avio Karti.

TARIFE

Tarife se primenjuju za prevoz od aerodroma mesta polaska do aerodroma mesta opredeljenja, osim ako nije drugačije naznačeno. Tarife ne uključuju zemaljski prevoz izmedju aerodroma, kao ni izmedju aerodroma i terminala u gradu. Cena avio karte koju putnik plaća obračunava se prema tarifama avio kompanija važećim na dan plaćanja za putovanje po itinereru navedenom na Avio Karti i servisne takse za izdavanje elektronske karte. Servisne takse za izdavanje iznose 750 dinara po karti. Cena avio karte je garantovana samo u trenutku pravljena rezervacije. Avio kompanija ima pravo da u svakom momentu promeni tarifu ili aerodromske takse. Portal www.aviotag.com ne snosi odgovornost za promenu tarifa ili aerodromskih taksi.PLATNE KARTICE

Plaćanje platnim karticama moguće je kod većine avio kompanija. Avio kompanija postavlja uslove sa kojom karticom je moguće plaćati. Nakon što ste završili plaćanje platnom karticom, ona neće biti automatski zadužena. Nakon provere rezervacije od strane agenta, sledi izdavanje avio karte. Nakon rezervacije avio karte proverite svoj email. Ukoliko na kartici nemate dovoljno sredstava, rezervacija neće biti uradjena i o tome ćete biti obavešteni putem emaila. Platne kartice mogu biti odbijene zbog više razloga. Portal www.aviotag.com zadržava pravo da od Vas zatraži dodatne informacije koje bi osigurale validnost i vlasništvo platne kartice kojom kupujete. Zadržava pravo da ne prihvati transakciju sa određenih platnim karticama koje ne ispunjavaju sigurnosne propise ili za koje kupac nije u mogućnosti da dokaže vlasništvo. U tom slučaju ćete po pravljenju rezervacije biti obavešteni da vaša platna kartica ne ispunjava uslove i rezervisana suma će biti oslobođena. Za dodatne informacije u vezi sa plaćanjem platnim karticama možete pozvati naš call center:+38162559966.

ROKOVI U VEZI PLAĆANJA AVIO KARTE

Sve rezervacije uradjene preko portala www.aviotag.com su aktivne i garantovane do kraja dana. Ukoliko rezevacije imaju kraći limit za realizaciju portal aviotag.com je u obavezi da Vas obavesti odmah nakon kreirane rezervacije o mogućem odstupanju.

VALUTA PLAĆANJA AVIO KARTE

Ukoliko je način plaćanja avio karte u gotovini ili preko računa valuta plaćanja je dinar.Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.SEDIŠTA U AVIONU

Portal www. aviotag.com će na zahtev klijenta rezervisati, ukoliko to avio kompanija dozvoljava sedište u avionu za putnike.  Portal www.aviotag.com nije u mogućnosti da putniku garantuje da će sedeti na izabranom mestu. Avio kompanija zadržava pravo da promeni raspored mesta čak i nakon ukrcavanja u avion. Ovo može biti neophodno iz operativnih, medicinskih, sigurnosnih ili bezbedonosnih razloga.PRIJAVLJIVANJE I UKRCAVANJE PUTNIKA NA LET

Rokovi za prijavljivanje na let razlikuju se od aerodroma do aerodroma. Potrebno je da se o ovim rokovima putnik raspita i da ih se pridržava. Avio kompanije imaju pravo da ponište putnikovu rezervaciju ukoliko se isti ne pridržava rokova za prijavljivanje na let. O rokovima za prijavljivanje na aerodrom putnik je dužan da se raspita sam. Rokovi za prijavljivanje na čekiranje svih avio kompanija u Beogradu je 2h. Na nekim aerodromima je potrebno biti i ranije na aerodromu, pogotovo ukoliko ste prvi put na nekom od aerodroma, te Vam je potrebno više vremena da se čekirate.

Putnik mora biti prisutan u prostoru za ukrcavanje u avion najkasnije do vremena koje mu je avio kompanija saopštila prilikom prijavljivanja za let. Avio kompanija ima pravo da poništi rezervaciju putnika, ukoliko se isti na vreme ne pojavi na izlazu za ukrcavanje.

PRAVO NEPRIHVATANJA NA PREVOZ

Svaka avio kompanija ima pravo da odbije prevoz svakog putnika ili putničkog prtljaga iz razloga bezbednosti leta ili po svom diskrecionom pravu. U tom slučaju, putnik neće imati pravo na refundaciju plaćene avio karte. Avio kompanija ima pravo da odbije prijem prtljaga ukoliko smatra da nije adekvatno i sigurno upakovan u odgovarajuću ambalažu.

PREDATI PRTLJAG

Prilikom predavanja prtljaga na check – inu koji je tretiran kao predati prtljag na aerodromu, avio kompanija će isti primiti i izdati privezak za kupon za svaki komad predatog prtljaga na aerodromu. Predati prtljag mora biti obeležen etiketom koja sadrži putnikovo ime i ostale lične podatke. Predati prtljag će, kad god je to moguće, biti prevezen istim avionom kojim putuje putnik, osim ako avio kompanija odluči da iz sigurnosnih, bezbedonosnih ili operativnih razloga isti preveze drugim letom. Ukoliko putujete jednom avio kompanijom do krajnje destinacije Vaš prtljag će biti čekiran do kraja.

Ukoliko koristite u jednoj avio karti usluge dve različite avio kompanije i ukoliko je dogovoreno izmedju prevozilaca da Vaš prljag bude čekiran do kraja i ukoliko ne pravite stopover duži od 24 časa Vaš prtljag će biti čekiran do kraja. U suprotnom, potrebno je preuzeti i čekirati prtljag ponovo u mestu medjusletanja. Avio kompanija i portal www.aviotag.com ne snosi odgovornost za gubitke ili troškove koje putnik eventualno pretrpi zato što se nije pridržavao odredbi ovog člana. Portal www.aviotag.com nije duzan da informiše putnika o medjusobnim ugovorima avio kompanija u vezi čekiranja prtljaga.

RED LETENJA , KAŠNJENJE I OTKAZANI LETOVI

Objavljeni red letenja može biti izmenjen u intervalu od datuma objavljivanja do datuma putovanja. Portal www.aviotag.com ne garantuje objavljeni red letenja avio kompanija. Red letenja je podložan promenama. Postoji mogućnost da dodje do izmene reda letenja nakon što Avio Karta bude izdata. Potrebno je da putnik ostavi svoje podatke za kontakt validne i dostupne, kako bismo mogli da ga obavestimo o svim izmenama. Ukoliko dodje do kašnjenja ili otkaza leta maksimalno 24h pre datuma putovanja u vreme rada call centra www.aviotag.com, naš call centar će kontaktirati i obavestiti o eventualnim promenama/otkazima putnika ili naručioca kupljene avio karte. Nakon obavestavanja klijenta o promeni ili otkazu avio karte agenti portala www.aviotag.com će učiniti sve što je u njihovoj moći da uz saglasnost avio kompanija promenjene letove zamene za letove koji odgovaraju putniku. Ukoliko putniku ni jedan od predlozenih letova ne odgovara portal www.aviotag.com će postupiti po uputstvima avio kompanije. Ukoliko avio kompanija otkaze ili pomeri red letenja na dan puta, par sati pred putovanje, putnik će biti obavešten na aerodromu od strane avio kompanije o redu letenja. Za sva pitanja na aerodromu putnik je dužan da se obrati avio kompaniji koja će ga obavestiti o promeni reda letenja ili otkazu avio karte i nalaženju najbolje opcije za putnika u datom momentu. Ukoliko dodje do štrajka avio kompanije putnik je dužan da kontaktira avio kompaniju kako bi ga avio kompanija prebacila na prvi slobodan let ka željenoj destinaciji. Sve žalbe i naknade štete koje  putnik želi da potražuje zbog kašnjenja, otkaza leta putnik je dužan da se obrati direktno avio kompaniji. IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I PRIKUPLJANJU LIČNIH PODATAKA KORISNIKA I NJIHOVO KORIŠĆENJE

Prilikom obrade transakcija platnim karticama preko elektronske trgovine, trgovac preusmerava kupca na stranu banke gde se vrši bezbedan unos podataka sa kartice od strane korisnika.

Na taj način se ostvaruju sledeći ciljevi:

BANKA RAZVIJA NOVE FUNKCIONALNOSTI

Banka razvija nove funkcionalnosti Payment Gateway­a i usklađuje postojeće sa zahtevima Visa, MasterCard­a i American Express-a omogućavajući trgovcu da se fokusira na osnovnu delatnost. Strana na koju se preusmerava kupac prilikom vršenja plaćanja, naziva se Hosted Payment Page (HPP).

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime sajta www.aviotag.com obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima sajta i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima portala www.aviotag.com kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni u irmi aviotag i na sajtu www.aviotag.com  odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka sa platne kartice na sajtu www.aviotag.com, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci sa platne kartice nisu dostupni našem sistemu.

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA KORIŠĆENJEM SAJTA - www.aviotag.com

U toku kupovine ili tokom korišćenja naših servisa ili usluga, možemo Vam zatražiti Vaše lične informacije putnika. Informacije o ličnim podacima možemo Vam tražiti u slučajevima:

 • pri kupovini avionske karte
 • prilikom online registracije korisničkog naloga www.aviotag.com
 • učestvovanjem u anketama i istraživanjima
 • uspostavljanjem kontakta preko Web stranice www.aviotag.com
 • učestvovanjem u drugim aktivnostima portala www.aviotag.com.


KORIŠĆENJE INFORMACIJA PRIKUPLJENIH PUTEM SAJTA - www.aviotag.com

Prikupljene informacije se koriste u sledećim slučajevima:

 • popunjavanje formi u zahtevima za kartama ili informacijama
 • obezbeđivanje i pružanje korisničkih servisa
 • sprovođenje istraživanja i analiza
 • slanje informacija u marketinške svrhe
 • obavljanje drugih poslovnih aktivnosti

 PRIKUPLJANJE INFORMACIJA O DRUGIM ILI OD DRUGIH OSOBA

Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o Vama, iste će biti korišćene u svrhe za koje su i dostavljene. Kao primer ovog tipa informacija možemo da navedemo adresu prijatelja na koju će biti dostavljena karta.

PROSLEDJIVANJE LIČNIH INFORMACIJA

Aviotag ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima. Aviotag može imati potrebu da prosledi informacije odredjenim trećim licima, kao što su avio kompanijie ili drugi predstavnici koji nastupaju u naše ime. Ova radnja može biti preduzeta u sledećim slučajevima:

 • izdavanje avionskih karata
 • procesiranje plaćanja putem platnih kartica
 • slanje marketinških obaveštenja
 • dostavljanje avionskih karata putem maila
 • održavanje članskog kluba
 • izvršavanje korisničkih servisa
 • sprovodjenje istraživanja, analiza ili drugih upita
 • slanje regularnih poštanskih ili elektronskih poruka

Aviotag će eventualno biti prinudjen da prosledi lične podatke sudskim vlastima, po sudskom pozivu, sudskim istražiteljima ili drugačije kako je propisano zakonom. Takodje, zadržavamo pravo da prijavimo istražnim organima aktivnosti za koje smatramo da su nezakonite. Mogućnost neprihvatanja marketinških aktivnosti jednom kada prikupimo vaše podatke, možemo Vam poslati marketinška obaveštenja koja sadrže akcijske ponude, razne promocije itd. U svakom trenutku imate opciju neprihvatanja budućih marketinških obaveštenja portala www.aviotag.com. Za prestanak primanja marketinških obaveštenja, molimo Vas da preduzmete neku od sledećih opcija:

 • Sledite uputstva za odjavu u primljenim marketinškim obaveštenjima koja su poslata sa naše strane.
 • Preko Call Centara putem broja telefona +38162559966


OBEZBEDJIVANJE SIGURNOSTI ZA LIČNE PODATKE

Za svaku online kupovinu putem Interneta primenjuju se mere bezbednosti i razumne predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba i neovlašćeni pristup Vašim ličnim podacima koji su pod našom kontrolom.www.aviotag.com ne mogu da osiguraju ili garantuju sigurnost bilo kog podatka koji se prosledjuje putem elektronske pošte, tako da to radite na sopstvenu odgovornost. S obzirom da je sigurnost Vaših ličnih podataka visok prioritet, preduzet je odredjen broj akcija kako bi omogućio pouzdan, tačan i siguran transfer podataka. Kako bi podigli nivo sigurnosti, prilikom kreiranja korisničkog naloga na našim Web stranicama, potrebno je da odaberete ličnu šifru koja bi trebalo da sadrži od 6 do 30 slovnih karaktera uključujući kombinaciju i slova i brojeva. Lično ste odgovorni za očuvanje tajnovitosti Vaše šifre ili podataka o korisničkom nalogu.KONVERZIJA

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs koji definiše IATA. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.POVRAĆAJ SREDSTAVA, PROMENE I OTKAZIVANJA LETA

U slučaju vraćanja usluge i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delmično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja www.aviotag.com je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, MasterCard, American Express i metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju otkazivanja, promene ili delimičnog otkazivanja odredjene rezervacije, putovanja ili nekog drugog proizvoda ili usluge koju je korisnik izvršio putem sajta, provizija za posredovanje agencije neće biti vraćena.

U slučaju da putnik odluči da sam otkaže let, ­dobrovoljno odustane od putovanja, povraćaj novca se vrši po uslovima tarife koju sadrži kupljena karta. Putnik je pre same online kupovine avionske karte upoznat sa uslovima tarife ili su mu isti poslati na email ukoliko je rezervacija pravljena putem emaila ili usmenim putem.

U slučaju više sile i nedobrovoljnog odustajanja od putovanja usled otkaza leta aviokompanije povraćaj novca se vrši po uslovima aviokompanije preko koje putnik leti. Prodajno mesto www.aviotag.com ne snosi odgovornost i finansijsku nadoknadu ukoliko avio kompanija odluči da ne vrati novac putniku. Povraćaj novca za karte placene online se vrši isključivo preko VISA, MasterCard i American Express metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.REFUNDACIJA AVIO KARTE

Opšta refundacija avio karte.

Potral aviotag će refundirati avio kartu ili neiskorišćeni deo avio karte po važećim tarifskim  pravilima. Prilikom rezervacije avio karte online, putnik je u obavezi da pročita i prihvati uslove refundacije avio karte kako bi mogao sam da uradi rezervaciju avio karte. Refundacija avio karte vrši se isključivo na mestu gde je avio karta kupljena i po uslovima datim za odredjenu tarifu (u zavisnosti od tarife, refundacija može biti puna, uz plaćanje penala ili se ne može izvršiti). U slučaju otkazivanja leta od strane avio kompanije, vrši se puna refundacija avio karte. U svakom drugom slucaju refundacije, taksu za izdavanje avio karte nije moguce refundirati. U slučaju kada se vrši povraćaj novca, ne vraća se taxa za izdavanje avio karte. Taksa za refundaciju koji će Vam naplatiti portal aviotag.com iznosi od 20 eur-a po karti.

U slučaju kada želite da otkažete određenu rezervaciju, neophodno je da nas o tome pismeno obavestite putem e­maila na adresu: info@aviotag.com. U slučaju vraćanja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica,delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja www.aviotag.com je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, Master i American Express  metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

GARANCIJA POVRAĆAJA NOVCA

Aviotag garantuju da će kupcu biti izvršen povraćaj novca u delu ili celosti za otkazan ugovor po uslovima tarife avio kompanije (sa kojim se putnik usaglasio i upoznat je pre sklapanja ugovora) i uslovima poslovanja aviotag koja su navedena u ovom dokumentu direktno na platnu karticu, u gotovini, tekući račun ili račun firme (u zavisnosti od kanala na koji je način uplata izvršena trgovcu).ROK ZA POVRAĆAJ NOVCA

Ukoliko je plaćanje avio karte bilo:

 1. Gotovinski – refundacija 48h od upućenog zahteva (ne ulaze neradni dani)
 2. Preko računa – refundacija 48h od upućenog zahteva (ne ulaze neradni dani)
 3. Platnom karticom – Rok za vracanje novca uplacenog preko kredit kartice je do 90 dana. 


PRAVO ODBIJANJA REFUNDACIJE

Portal www.aviotag.com ima pravo da odbije da isplati refundaciju u slučajevima kada je zahtev za istu podnet nakon isteka važnosti karte.KOME SE REFUNDIRA AVIO KARTA

Kupljenu avio kartu refundira usključivo naručiocu avio karte. Refundacija će biti uradjena na isti način na koji je avio karta i plaćena.PROMENE AVIONSKIH KARATA

Promena datuma putovanja se vrši na mestu gde je avio karta kupljena ili u avio kompaniji čija je karta izdata. Zahtev za promenu datuma kapljene avio karte isključivo može biti: pismenim putem emaila od strane naručioca iste.

Portal www.aviotag.com će promeniti datume na avio karti po važećim tarifskim pravilima. Naknada portala www.aviotag.com za izdavanje nove promenjene elektonske avio karte iznosi 20 eura po karti.

Ukoliko putnik želi da otkaže putovanje ili promeni datume na kartama potrebno je da nam se pismeno obrati putem emajl info@aviotag.com.

Putnik je dužan da plati penale za promenu avio karte po uslovima koje je definisala Avio Kompanija, a koje je putnik dužan da pročita prilikom rezervacije avio karte.REKLAMACIJE

Reklamacije kupovine avionske karte i povraćaj sredstava vrše se po uslovima tarife koju sadrži kupljena karta i refundaciji koju odobri avio kompanija. Putnik je pre same online kupovine avionske karte upoznat sa uslovima tarife.GUBITAK PRTLJAGA/VIŠAK PRTLJAGA

Putnik kome predati prtljag na odlaznom aerodromu nije stigao na krajnju destinaciju prijavljuje gubitak prtljaga na posebno označenom šalteru (LOST LUGGAGE / LOST BAGGAGE / LOST AND FOUND). Putnik koji prijavljuje gubitak prtljaga mora da priloži aviokartu na kojoj se nalaze nalepnice za prtljag koji je predat. Nalepnice na kartu zalepi službenik aviokompanije koji vrši registraciju putnika za let. Ova nalepnica usled rukovanja prtljagom ili vremenskim neprilikama može da bude oštećena ili da spadne i da se zagubi što prouzrokuje odlazak prtljaga na pogrešnu stranu. Sortiranje prtljaga se vrši ručno od strane aerodromskih službenika na osnovu nalepnica i uvek postoji mogućnost da ljudskom greškom neki prtljag bude stavljen na "pogrešnu" traku i da ode na neželjenu destinaciju.

Potraga za izgubljenim prtljagom pripada aerodromskim službama. Kretanje prtljaga se elektronski prati. Svaki prtljag koji je predat ima nalepnicu (tag) na kojoj se nalaze oznaka destinacije kao i bar kod preko koga se mogu proveriti podaci o njegovom vlasniku i itinereru. Kada prtljag "zaluta" i pojavi se na nekom drugom aerodromu onda se on evidentira i uz detaljne opise unosi u elektronsku bazu podataka gde ga mogu pronaći oni koji su za to zaduženi na odredišnom aerodromu na kome je njegov nestanak prijavljen. Oštećen prtljag ili eventualna krađa sadržaja prtljaga mora se takođe prijaviti na propisanom obrascu na istom šalteru.

Izgubljen prtljag se u većini slučajeva pronalazi u roku od 24 časa, a retko se dešava da se nađe kasnije.

Locirani prtljag se šalje prvim letom do krajnjeg odredišta gde se najčešće isporučuje putniku na njegovu kućnu adresu, hotel ili mesto boravka.

Većina aviokompanija refundira neplanirane troškove kupovine neophodne garderobe ukoliko je putnik ostao bez prtljaga nekoliko dana. Kompanije ovu nadoknadu vrše samo ako je putnik bez prtljaga ostao u destinaciji koja nije njegovo mesto prebivališta. Aviokompanije takođe same određuju visinu refundacije i prihvataju samo razumne troškove.

Izgubljen prtljag se može pratiti preko interneta. Sistem praćenja izgubljenog prtljaga je poznat kao

"Worldtracer" i uz njegovu pomoć putnici četrdesetak najvećih svetskih aviokompanija mogu sami pronaći svoj izgubljeni kofer. Na sajtu https://www.mylostbag.com potrebno je uneti prezime putnika i referentni broj koji se može naći na prtljažnoj nalepnici zalepljenoj na aviokartu. Portal www.aviotag.com ne snosi odgovornost za gubitak ili oštećenje prtljaga.

Sve Avio Kompanije imaju različita pravila u vezi prtljaga koji je dozvoljen na odredjenom letu, kao i o plaćanju viška prtljaga. Putnik je dužan da se o tome blagovremeno informiše i poštuje pravila Avio Kompanija.VIZE

Putnik je dužan da pribavi neophodna putna dokumenta i vize i da se pridržava zakona, propisa, uredbi, uslova i pravila putovanja zemalja do/od kojih putuje i kroz koje tranzitira. www.aviotag.com ne snosi odgovornost za posledice koje putnik pretrpi ukoliko ne pribavi odgovarajuća dokumenta ili vize i ukoliko se ne pridržava pomenutih zakona, propisa, uredbi, zahteva, uslova, pravila i uputstava.